Suszenie rozpyłowe i aglomeracja

Suszenie i aglomeracja rozpuszczalnych napojów zbożowych


Proces suszenia odbywa się w suszarniach rozpyłowych. Suszarnia to wysokie na 40 metrów urządzenie, w którym rozpylony wodny ekstrakt kawy zbożowej, w postaci wirującej mgły, styka się z gorącym powietrzem.

Rozpylony ekstrakt w atmosferze gorącego powietrza stopniowo ulega wysuszeniu – następuje gwałtowne odparowanie wody. Gotowy proszek kawy zbożowej opada na dno suszarni.

Przez cały czas trwania procesu suszenia w wewnętrznym laboratorium dokonuje się pomiaru ciężaru nasypowego, koloru i wilgotności. Wyniki oznaczeń pozwalają na szybkie zmiany parametrów prowadzonego procesu, celem jego optymalizacji.

Aby uzyskać kawę granulowaną, inaczej zwaną aglomerowaną, musimy dodać jeszcze jeden etap: aglomerowanie, w którym za pomocą pary wodnej łączymy proszek w nieregularne granulki.

Proszek i aglomerat