Praca w Granie

Szanowni Kandydaci,

zachęcamy do aplikowania na przedstawione oferty pracy lub praktyk.

Jako pracodawca możemy poszczycić się kilkakrotnym zdobyciem prestiżowego Godła Inwestora w projekcie Kapitał Ludzki za wyróżniające się działania zorientowane na rozwój pracowników. Nie osiadamy na laurach, ale ciągle staramy się podnosić jakość pracy w Granie oraz rozszerzać pakiet socjalny dla naszych pracowników. W chwili obecnej, oprócz specjalistycznych szkoleń on the job lub realizowanych przez firmy zewnętrzne, oferujemy również kursy językowe, ciekawe wyjazdy integracyjne, karnety na basen, bilety do kina, kupony podarunkowe, karty Multisport oraz wiele innych.

Dział personalny

Oferty pracy

Operator produkcji / Pomoc operatora produkcji

miejsce pracy: Skawina, Piłsudskiego 1
Oczekiwania wobec kandydatów
 • Wykształcenie min. zawodowe
 • Mile widziane doświadczenie w firmie produkcyjnej
 • Zmysł techniczny, zdolności manualne
 • Dyspozycyjność (praca zmianowa)
 • Odpowiedzialność, uczciwość i punktualność
Zakres obowiązków
 • Realizowanie zleceń produkcyjnych z zachowaniem standardów jakościowych i ilościowych
 • Nadzorowanie pracy maszyn i urządzeń
 • Współpraca z pozostałymi osobami na swojej zmianie
 • Dbanie o czystość w miejscu pracy i przestrzeganie zasad BHP
Oferujemy
 • Umowę o pracę
 • Stabilne zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku

Aplikacje zawierające list motywacyjny oraz CV prosimy przesyłać na rekrutacja@grana.pl lub klikając

Aplikuj

Prosimy o umieszczenie w swoim CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)".

GRANA Sp. z o.o. z siedzibą w Skawinie, przy ul. Piłsudskiego 1 (32-050 Skawina), dalej jako: „GRANA” informuje, że jest administratorem następujących Pana/Pani danych osobowych: imienia, nazwiska, imion rodziców, daty urodzenia, adresu do korespondencji, wykształcenia, przebiegu zatrudnienia. Dane te są przez GRANA przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, w związku z czym przetwarzanie to będzie się odbywać na podstawie art. 221 § 1 Kodeksu pracy. Ponadto, za Pana/Pani zgodą, GRANA będzie również administratorem następujących Pana/Pani danych osobowych: prywatnego numeru telefonu i adresu e-mail przetwarzanych w celach komunikowania się Panem/Panią w związku z prowadzoną rekrutacją. W tym przypadku przetwarzanie odbywać się będzie na podstawie zgody, tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), dalej RODO. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być w każdym czasie cofnięta.

Dane będą przechowywane do pozostawania przez Pana/Panią w stosunku pracy z GRANA, zaś po zakończeniu tego okresu GRANA może przechowywać Pana/Pani dane osobowe również przez okres, który może Pan/Pani wobec GRANA zgłaszać jakiekolwiek roszczenia związane z przeprowadzonym postępowaniem rekrutacyjnym, jak również przez okres, w którym uprawnione organy państwa mogą żądać dostępu do tych danych w ramach prowadzonych czynności kontrolnych (w tym przypadku dane przetwarzane będą w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora danych, jakim jest możliwość obrony lub zadośćuczynienia roszczeniom osób trzecich bądź wypełnienie obowiązków wobec organów państwa). Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania od GRANA dostępu do jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych. Panu/Pani przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych.

Preferowany kontakt z administratorem danych osobowych następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej: rodo@grana.pl

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.