Inwestycje środowiskowe Grany

28 października, 2020 4:25 pm Opublikowane przez
Nowy filtr usuwający pyły cykorii i zbóż. Pyły kawy zbożowej zredukowane o 90%.

We wrześniu 2020 roku w Granie zainstalowany został nowy filtr usuwający pyły cykorii i zbóż wytwarzane i emitowane na wieży suszarniczej. Z nowym filtrem suszarnia emituje kilkunastokrotnie mniej pyłu, niż dotychczas. Koszt inwestycji wyniósł 3,4 mln zł.

Redukcja emisji zapachów ponad 90%.

Drugą, kluczową inwestycją Grany jest zrealizowana w październiku 2019 roku instalacja kolejnego urządzenia eliminującego lotne związki organiczne (LZO), które powstają podczas produkcji kawy zbożowej. Tego typu nowoczesne i skutecznie działające urządzenia, tzw. dopalacze spalin, są już teraz zainstalowane na wszystkich trzech piecach prażalniczych. Nowe dopalacze ograniczyły emisje LZO o ponad 90% w porównaniu do poprzednio działających urządzeń.

Obie instalacje – filtr oraz dopalacz spalin – oznaczają znaczącą redukcję emitowanych do atmosfery pyłów i zapachów przez nasz zakład.

Ochrona środowiska w Grana