ŚRODOWISKO

W Grana dbamy o to, aby na każdym etapie produkcji naszych napojów minimalizować potencjalne zagrożenia dla środowiska naturalnego. Przywiązujemy dużą wagę do zapobiegania zanieczyszczeniom oraz ograniczaniu niekorzystnego wpływu naszej działalności na środowisko. Polityka ochrony środowiska Grana jest zgodna z obowiązującymi przepisami prawa i z polityką jakości firmy, której celem jest między innymi doskonalenie procesów produkcji i ciągłe ulepszanie technologii. Do produkcji naszych napojów wykorzystywane są wyłącznie składniki roślinne – zboża i cykoria. Składniki te poddawane są prażeniu czego wynikiem jest powstawanie pyłu kawy zbożowej i charakterystycznych zapachów, tzw. lotnych związków organicznych (LZO). Zarówno pyły zbóż i cykorii, jak i zapachy – przed ich wypuszczeniem do atmosfery – zatrzymywane są przez urządzenia czyszczące zainstalowane na wszystkich emitorach pyłów i gazów.

Najnowsze inwestycje

Nowoczesne i skutecznie działające urządzenia eliminujące zapachy (tzw. dopalacze) zainstalowane są już na wszystkich trzech piecach prażalniczych. To inwestycje przeprowadzone w ostatnich latach:
  • 2017 r. – instalacja nowego dopalacza na piecu prażącym zboże
  • 2019 r. – regeneracja katalitycznego dopalacza na piecu przeznaczonym do prażenia cykorii
  • Październik 2019 r. – instalacja nowego dopalacza na drugim piecu prażącym zboże
Urządzenia oczyszczające zainstalowane na piecach prażących zboże redukują emisje LZO o 97% (dane: na podstawie badań przeprowadzonych przez akredytowane laboratorium).

Plany inwestycyjne

Dwie z działających suszarni rozpyłowych i dwie aglomerownie posiadają urządzenia skutecznie eliminujące pyły. Grana działa w oparciu i w zgodzie z normami prawnymi. Dokumentem regulującym ilość emitowanych do atmosfery pyłów i gazów jest decyzja administracyjna – pozwolenie Starosty Krakowskiego z dnia 10.10.2016 r. znak: OS.I.6224.5.2016.JT na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji zlokalizowanych na terenie zakładu. Spółka każdorazowo wnioskuje o zmniejszenie limitów emisji pyłów i gazów do atmosfery.

Inne działania na rzecz ochrony środowiska

Oprócz redukcji emitowanych pyłów i gazów Spółka podejmuje działania zmierzające do ograniczenia zużycia wody, energii oraz do zmniejszenia ilości ścieków i odpadów. Prowadzony jest recykling oraz odzysk opakowań. Część odpadów wytwarzanych w procesie produkcji jest wykorzystywana jako odnawialne źródło energii. Grana dba o należyty stan maszyn i urządzeń, prowadzi działania inwestycyjne oraz politykę optymalnego wykorzystywanie zdolności produkcyjnych.  

ZAANGAŻOWANIE SPOŁECZNE

Ośrodki w Nieskurzowie Nowym i Opatowie

Od 2011 roku pracownicy Grana wspierają Placówkę Opiekuńczo–Wychowawczą w Nieskurzowie Nowym, a od 2016 roku Granowe skrzydła objęły również bliźniaczą Placówkę w Opatowie. W ciągu tego czasu wspólnie pomalowaliśmy płot, kilkakrotnie udało nam się posadzić drzewka w ogrodzie, zbudowaliśmy boisko do siatkówki, zakupiliśmy trampolinę, stół do ping-ponga oraz meble kuchenne. Przekazujemy podopiecznym nasze produkty oraz wspieramy kupując odzież i obuwie. W okresie wakacyjnym pomagamy zorganizować wakacje i wycieczki, a co roku z okazji Gwiazdki obdarowujemy dzieci prezentami spełniając ich życzenia.

Akcja Równy Gość

Inicjatywa edukacyjna prowadzone wspólnie z nauczycielami i uczniami Szkoły Podstawowej nr 1 w Skawinie. Grana finansuje dodatkowe zajęcia wyrównawcze oraz rozwojowe dla dzieci i młodzieży. Programem objęte są zajęcia z robotyki oraz języka angielskiego. Dodatkowe lekcje cieszą się dużym zainteresowaniem młodzieży i są pomocą zarówno dla tych uczniów, którzy chcieliby powtórzyć i utrwalić materiał, jak i tych, którzy wyróżniają się w nauce i mogą rozwijać swoje zainteresowania.

INKA Liga Szkolna

Dzięki współpracy z Centrum Kultury i Sportu w Skawinie Grana promuje aktywność fizyczną wśród młodzieży szkolnej wspierając kilka dyscyplin sportowych – Halową Piłkę Nożną, Koszykówkę, Mini-koszykówkę, Siatkówkę, Tenis stołowy. Liga Szkolna jest inicjatywą podejmowaną w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej i Licealiady Młodzieży Szkolnego Związku Sportowego. W Skawinie od września do czerwca organizowane są rozgrywki etapu gminnego. Dzięki współpracy sponsorskiej rozgrywki ligowe nabrały nowego charakteru. Otrzymywane nagrody stanowią dodatkową mobilizację dla nauczycieli i uczniów.