Aktualności

28 października 2020

Inwestycje środowiskowe Grany

Nowy filtr usuwający pyły cykorii i zbóż. Pyły kawy zbożowej zredukowane o 90%.

We wrześniu 2020 roku w Granie zainstalowany został nowy filtr usuwający pyły cykorii i zbóż wytwarzane i emitowane na wieży suszarniczej. Z nowym filtrem suszarnia emituje kilkunastokrotnie mniej pyłu, niż dotychczas. Koszt inwestycji wyniósł 3,4 mln zł.

Redukcja emisji zapachów ponad 90%.

Drugą, kluczową inwestycją Grany jest zrealizowana w październiku 2019 roku instalacja kolejnego urządzenia eliminującego lotne związki organiczne (LZO), które powstają podczas produkcji kawy zbożowej. Tego typu nowoczesne i skutecznie działające urządzenia, tzw. dopalacze spalin, są już teraz zainstalowane na wszystkich trzech piecach prażalniczych. Nowe dopalacze ograniczyły emisje LZO o ponad 90% w porównaniu do poprzednio działających urządzeń.

Obie instalacje – filtr oraz dopalacz spalin – oznaczają znaczącą redukcję emitowanych do atmosfery pyłów i zapachów przez nasz zakład.

Ochrona środowiska w Grana
13 lutego 2020

Ochrona powietrza w Granie – spotkanie w siedzibie Spółki

W dniu 12 lutego 2020 r. odbyło się spotkanie z przedstawicielami: Urzędu Miasta i Gminy Skawina, Rady Miejskiej, Rady Naukowej powołanej przy Burmistrzu oraz przedstawicielami Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska i Starostwa Powiatowego. Tematem spotkania było przedstawienie działań podejmowanych przez Grana w zakresie ograniczania emisji do powietrza.

Jacek Hyla, Członek Zarządu ds. Produkcji Grana sp. z o.o. przedstawił i omówił deklarację firmy Grana dotyczącą ochrony środowiska oraz przeprowadzone w ostatnich 10 latach inwestycje w ochronę powietrza, których wartość osiągnęła prawie 5,5 mln zł. Zaprezentowane zostały również wyniki pracy nowych urządzeń dopalających spaliny na piecach prażalniczych. Podkreślono, że urządzenia ograniczyły emisje LZO o ponad 90%. Grana planuje dalsze inwestycje i będzie kontynuowała współpracę z Zakładem Oszczędności Energii i Ochrony Powietrza przy Głównym Instytucie Górnictwa w zakresie pomiarów i badania emisji pyłów i gazów.  Zebrane wyniki posłużą do określenia dalszych prac nad ograniczaniem emisji.

W 2020 roku Spółka przeprowadzi następujące działania:

 • Budowa nowego filtra workowego na suszarni rozpyłowej nr 2 (rok budowy 1975); urządzenie waży ok. 30 ton i ma wymiary 2,8 x 10,2 x 8,4 m. Koszt inwestycji to ok. 3,4 mln zł. Po zamontowaniu filtra workowego stężenie pyłu ogółem w powietrzu oczyszczonym wyniesie mniej niż 5 mg/Nm3. Zakończenie inwestycji i uruchomienie filtra planowane jest najpóźniej do 31 grudnia 2020 r. Taki sam typ filtra zamontowano w 2012 r. na suszarni rozpyłowej nr 3. Zmierzona w grudniu 2019 emisja pyłu na suszarni rozpyłowej nr 3 wskazuje na jeszcze niższe wyniki emisji pyłów, niż zakładano tj. stężenie 1,15 mg/Nm3; emisja 0,0466 kg/h
 • Likwidacja pieca Rototerm i demontaż dopalacza spalin. Te dwa emitory są wyłączone z eksploatacji i będą zdemontowane do dnia 31 marca 2020 r. Tym samy zmniejszona zostanie ilość emitorów w Grana z 24 sztuk do 22 sztuk.
 • 29 stycznia 2019

  Nowatorska kawa zbożowa dla dzieci

  W styczniu 2019 roku rozpoczęliśmy projekt, którego celem jest opracowanie nowatorskiej kawy zbożowej dla dzieci w wieku 2-3 lata. Produkt, kawa zbożowa dla dzieci będzie charakteryzował się zredukowaną ilością zanieczyszczeń i podwyższoną wartością odżywczą, dostosowaną do potrzeb żywieniowych małych dzieci. Opracowana receptura będzie stanowiła nową kategorię produktową.

  Projekt współfinansowany jest ze środków Funduszy Europejskich. Wartość projektu: 2 120 082,87 PLN. Dofinasowanie z UE: 1 103 726,83 PLN

  Historia

  Kawy rozpuszczalne zbożowe

  Nasza historia rozpoczyna się wraz z założeniem przez Austriaka Henryka Francka Fabryki Surogatów Kawowych „Henryk Franck i Synowie” w Skawinie. W 1911 roku, dokładnie w tym samym miejscu, w którym znajduje się dzisiaj siedziba spółki Grana, uruchomiono pierwszą produkcję prażonej i mielonej cykorii.

  Grana dziś

  Kawa rozpuszczalna

  Jesteśmy największą na świecie firmą produkującą bezkofeinowe napoje na bazie zbóż i cykorii. Rocznie sprzedajemy tysiące ton mieszanek, przygotowywanych na zamówienia klientów z całego świata. Inwestujemy w rozwój naszych pracowników, prace badawczo-rozwojowe oraz park maszynowy, wszystko po to, aby poszerzać ofertę napojów rozpuszczalnych oraz jeszcze lepiej realizować założenia strategiczne spółki.

  Jakość

  Przywiązujemy dużą wagę do utrzymania wysokiej jakości produktów, a naszą ambicją jest stałe doskonalenie procesów przedsiębiorstwa. Regularne audyty jednostek certyfikujących oraz system kontroli wewnętrznej gwarantują spełnianie norm i standardów, czego potwierdzeniem są uzyskane certyfikaty.

  Dane firmy

  Kawy zbożowe Grana
  GRANA Sp. z o.o.
  ul. Piłsudskiego 1, 32-050 Skawina
  Forma prawna: spółka z o.o.
  Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie KRS: 0000086375 NIP: 6830010597 REGON: 350648900 Kapitał zakładowy: 10 500 000 PLN
  Member of the Grupa Cafea http://www.cafea.com/